Home Page
21.09.2020
21.09.2020
ORGANİZASYONLAR
WORKSHOPLAR
SÖZEL & GÖRSEL DESTEK
TASARIM / PROJE
Üyelik
facebook sayfamıza katılın !Resimde Deney ve Gelişim
Ceylan Mutlu

Sanatın bütün dallarında yaşanan ‘modernizm’ süreci geçmişin üzerine yapılanarak devam etmiştir. Çünkü hiç durmaksızın çalışan insan zihni her zaman yeni arayışlara ve denemelere yönelmiştir. XX.YY’ın ilk yarısında mimari’de mimarlar geleneksel kuralların dışına çıkarak, yapı kurallarını sadeleştirmeye başladıklarında sert eleştirilerle maruz kalmışlardı. Çünkü dönemine aykırı düşen görünüşe sahip her eser, mimari, resim veya heykel olsun bu süreci yaşamadan kabul edilmemiştir. Bugünkü teknolojik olanaklar ve dijital ortamın sağladığı kolaylıklar, mühendislik ve mimariyi birbirini destekleyen formatlara ulaştırmıştır. Resim ve Heykel sanatındaki yeni deneme ve arayışlar, görüneni tıpatıp taklit etmenin dışına çıkarak, yeni biçimlendirme ve tasarım yöntemlerini oluşturmuştur. Reklam sanatında rahatlıkla kullanılan bu yöntemler, yaşantımıza normal şeyler olarak girmeye başlamıştır. Zamanına göre ‘uçuk-kaçık’ olarak değerlendirilen bu çalışmalar, bugün grafik sanatlarında normal yöntemler olarak uygulanmaktadır.

artNeXTRessamın deney alanı ; çizim uygulanabilecek çeşitli kağıt, tuval,ahşap ve benzeri yüzeylerle birlikte şu anda teknolojik imkanlar doğrultusunda oldukça geniş bir yelpazesi olan binbir çeşit boya ve yardımcı malzemeler dünyasıdır. Sanatçının doğa taklidiyle sınırlı bırakılması günümüzün yenilikçi yaklaşımına ve toplum bilincinin gelişimi için yaratıcılığın desteklenmesi fikrine karşı bir tavırdır. Çünkü sanatçı kişiliğin yeni yollar deneme dürtüsü doğal bir süreçtir. Sanatçı, belirlenmiş sanatsal değerler ve kriterler doğrultusunda ürettiği eserlerin yarattığı doyum sonucunda, doğal olarak farklı yöntemler deneyecek, kendi yaratıcılığı elverdiğince yeni yollar bulacaktır. Başlangıçta kabul görmeyip eleştirilen birçok yöntem ve biçimsel düzenleme, tekrarlanan deneme ve uygulamalarla hayatımıza girip kabul görmüştür, hatta çok beğenilen bir konuma gelmiştir. E.H.Gombrich çevremizde gördüklerimiz ve algıladıklarımızın , bunlarla ilgili bildiklerimize göre şekillenip renklendiğini söyler. Konuyla ilgili bilgimiz gelişirse bakışımız ve görüşümüz de değişecektir.

İlk çağlardan beri süregelen toplumsal kural ve inançlarla çerçeveli sanat üretiminde her dönemde yeni ve sıradışı arayışlar gözlenir. Bu arayışlar, eski ve yeninin harmanlanmasıyla değişik bir yapıya bürünerek, farklı olanı yada yeni bir ekolü oluşturur. Tarih öncesi dönemlerin Mısır,Sümer ve Yunan eserlerinde gördüğümüz kurallı , sembollerle basitleştirilmiş resimsel bir imgelem dili kullanılmaktaydı. O dönemlerde, sanatçı topluma belirli şeyleri göstermek ve anlatmakla görevlendirilmişti. Toplum yapısının geçirdiği değişim süreci içinde sanat üretimi de yaşam biçimlerine parallel olarak değişimler geçirdi. Yeni yaşantı biçimleri yeni arayışları ve deneyleri zorunlu kılıyordu . Örnek olarak resimde ve heykelde ‘doğa taklidi’ ve ‘ideal güzellik’ten kopuş realizm’le başlamıştır. Fransız İhtilali’nden sonra , insan haklarının önem kazanmasıyla birlikte, realism dönemi sanatçılarını güncel konulara ve sıradan insanların yaşantılarına değinen kompozisyonlar denemeye yöneltti. 1800’lerde bu değişim ve modernleşme devam ederek, 1900’lerin başında izlenimcilik,(Empressyonizm), ifadecilik,(Expressyonizm), dadaizm, futurism, fovizm, surrealism gibi birbirine karşıt veya destekleyici farklı ekollerle sürüp gitti.

Geçmiş deneyimleri araştırarak yeni arayışlara yönelmek çağdaş çizgiye yaklaşan gelişimleri her zaman desteklemiştir. Bugün de büyük ustaların izinde yeni arayışlara yönelen sanatçılar başarılı eserlere imza atmaktadırlar. Çağından ve geçmişinden kopuk olarak üretilen hiçbir ürün veya eser yerini bulamaz. Bu nedenle sanatçının araştırmasına ve yeni denemeler yapmasına, gördüğünü, duyuğunu ve düşündüğünü yansıtmasına toplum olarak destek vermek sanatın ve toplumun gelişimi açısından çok önemlidir. Eski Mısırlıların dediği gibi heykeltraş=yaşamı koruyan kişi ‘dir .Bu yönden bakarsak her sanatçı yaşamı korur, çünkü eseriyle onu anda yaşatmaya çalışır.

Toplumsal değerlerimizi, kültürümüzü koruyacak ve ileri kuşakların gelişimine destek verecek kalıcı eserlerin üretimi için yapılması gereken deneme ve çalışmaları destekleyen yüksek bilinci her zaman yaşatmak dileğiyle,…

Sevgiyle ve Sanatla kalın,

Ceylan Mutlu

 

NEXUSartLine'da yayınlanan yazı, fotoğraf, karikatür, ilüstrasyon ve konuların her hakkı saklıdır.
İzinsiz alıntı yapılamaz.