Home Page
15.04.2021
15.04.2021
ORGANİZASYONLAR
WORKSHOPLAR
SÖZEL & GÖRSEL DESTEK
TASARIM / PROJE
Üyelik
facebook sayfamıza katılın !
Karikatür Atölyesi [Grup]

APTÜLİKA ( Aptülkadir Elçioğlu )

Süre: 3 gün, günde 3 saat
Grup kişi sayısı:15

Karikatür Atölyesinin Amaçları:

Karikatür bir yayın sanatı olduğu için çalışması belirli bir hedefe yönelir. Bunun eğitimi de kuru bilgi vermekten çok katılımcının da üretimiyle önem kazanır. Resim eğitimi veren akademilerde de atölye çalışması yapılır, çıkan işler üzerine eğitmen eleştiri yapar, burada eğitim başlar. Dolayısıyla karikatür atölyesine katılacakların bu konuya merakının olması önemlidir.

Atölyenin başında, birinci saat katılımcılarla tanışılır. Karikatür ile ilgili ürettikleri ve hedefleri belirlenir. Gene aynı zaman diliminde karikatürün ne olduğu üzerine konuşulur. Bu süre içinde atölyede bir araya gelmemizin nedeni olarak hedefimizi netleştiririz. Burada bir sergi hedefi üzerine hareket edilir.

Sergi için hedef oluşturulduktan sonra katılımcıları ürettikleriyle tanımaya başlarız. Atölyeye katılırken önceden yapılan çizimlerin getirilmesi önem taşır. Üretilen eski çalışmalar üzerine kritikler yaparken eğitim başlamış olur. Böylece karikatürün enstrümanları, teknikleri üzerine bilgileri toplarken orada üreteceklerimize adım atarız.

İkinci gün, hem üretim hem de açmazları düzeltmek için ustaların çalışmaları üzerinden doğrulara ulaşılır. Son gün artık üretilen işlerin de oluştuğu düşünülürse sergiye ilk adım atılmış olur. Çalışmalarımızın devam edeceğini belirtip ayrılırız.

Bundan sonraki aşamada yapılan işler belirlenen bir mail adresine gönderilir. İncelenip, eleştiriler ve yorumlar geri bildirilir. Katılımcılar, çalışmalarını sadece eğitmene değil birbirlerine de gönderip eleştiri alırlar. Üç ay sonra yapılan işler hem yetkinliğe hem de paylaşıma uygun hale gelince sergi çalışmalarına başlanır.